Guliš metal logo

Usluga robotskog zavarivanja

U mogućnosti smo ponuditi uslužno zavarivanje automatiziranim robotom za zavarivanje, te rezanje robotiziranom plazmom.

Robotsko zavarivanje


usluga robotskog zavarivanja i rezanja plazmom
automatizirano zavarivanje robotom i rezanje plazmom
automatizirano zavarivanje robotom

U mogućnosti smo ponuditi uslugu kružnog ili uzdužnog zavarivanja robotom, kao i robotsko izrezivanje plazmom.

Robot manipulator OTC FD-V6L. Izvor za zavarivanje Daihen Varstroj Welbee P500L, MIG/MAG zavarivanje.
Izvor za rezanje plazmom Kjelberg Cutfire 90i.
Tri radna mjesta: okretno zakretni pozicioner-500kg, okretni pozicioner 1000 kg, fiksni radni stol 2000x900mm.
Konfiguracija robotske jedinice: robotska ruka sa 6 osi i radnim opsegom 4400mm te dodatne 3 vanjske osi (pozicioneri), omogućava nam zavarivanje složenijih konstrukcija.
Robotskim zavarivanjem uz veću učinkovitost zavarivanja postiže se i puno veća preciznost, mehanička i vizualna kvaliteta zavara.
Najvažnije prednosti automatiziranog zavarivanja u odnosu na konvencionalne postupke su preciznost i povećana produktivnost.
Automatizirano zavarivanje smanjuje potencijalnu grešku, što znači manje otpada i popravaka.

Kontaktirajte nas za više informacija.