Guliš metal logo

Obrada metala

U mogućnosti smo široki spektar usluga obrade metala puput rezanja, savijanja, zavarivanja, brušenja, poliranja, prešanja, bušenja i drugog.

Obrada metala


U mogućnosti smo ponuditi široki spektar operacija obrade metala poput:

 • Savijanje na trn
 • Lučno savijanje cijevi i profila
 • Robotsko zavarivanje
 • Robotsko rezanje plazmom
 • Klasično zavarivanje
 • Rezanje tračnim pilama
 • Rezanje cirkularnim kružnim pilama
 • Bušenje
 • Glodanje
 • Tokarenje
 • Brušenje
 • Poliranje
 • Prešanje / formiranje
Kontaktirajte nas za više informacija.